Pasient blei innlagt med kjent, men sjeldan komplikasjon etter operasjon

Pasienten hadde vore innlagt for eit ukomplisert og vanleg operativt inngrep, og tok kontakt med sjukehuset på grunn av magesmerter og blodig avføring etter utskriving.

​Pasienten blei innlagt på nytt og det blei påvist hevelse i slimhinnen i området inngrepet var utført. Der var ikkje teikn på kompliserande skade. Pasienten blei fulgt opp etter vanlege prosedyrar.