Pasient med gips fekk blodpropp

Ein pasient med gipsa fot fekk årebetennelse med blodpropp i gipsperioden. Pasienten opplevde å ikkje bli hørt, og det var også ueinighet mellom fagmiljøa om forebygging av blodpropp ved gipsing. Det er avdekka et det er for mange  prosedyrer som omhandlar forebygging av blodpropp. Dette har klinikken sitt kvalitetsråd tatt opp og fagmiljøa er bedne om å tilpasse og samordne prosedyrane opp mot dei nasjonale retningslinene. 

Pasienten fekk ei beklaging for at forebygginga av blodproppa ikkje var av god nok kvalitet, og ble informerte om sine moglegheiter til å klage.