Pasient med hjerneblødning lagt på feil sengepost

Ein pasient fekk hjernebløding heime, og etter mottak ble lagt på ein sengepost istaden for ved intensivseksjonen.

​Etter innlegginga forverra tilstandan seg og kontroll viste økande bløding. Pasienten ble raskt flytta til intensivseksjonen, og ble deretter flytta til St. Olavs Hospital for operasjon.

Helsepersonellet som var involvert i hendinga har reflektert over det som ble gjort, og gjeldande prosedyre er difor under revidering.