Pasient med nedsatt mobilitet utvikla trykksår

Ein pasient utvikla trykksår på begge hæler etter ein operasjon. Pasienten hadde nedsatt stå- og gangfunskjon, og ved innlegging seinare i månaden var det fortsatt sår på begge hæler. 

​Hendiga er diskutert i lokalt kvalitetsråd, og pasientar med nedsatt mobilitet skal framover vurderast for trykkavlastande behandling allereie i akuttmottak.

Det er vidare påpeikt at det er ei leiaransvar å sørge for at trykkavlastande utstyr er tilgjengeleg.