Pasient utskrevet med alvorlege sår

Ein pasient ble skrevet ut til sjukeheimen med alvorlege trykksår/liggesår som hadde utvikla seg etter operasjon. Pasienten ble påført unødvendige lidingar.

Pasienten hadde ikkje blitt vurdert for trykksår under opphaldet, men det hadde likevel blitt gjort forsøk på å forebygge trykksår.

Kvalitetsrådet i klinikken påpeker at det er viktig å dokumentere trykksår i sykepleienotatene, epikrisen og i E-meldingene til kommunen. 

Vidare skal foretakets prosedyre om trykksår implementeres og følges av tilsette.