Sår ruptur etter operasjon

Ein pasient blir dårleg dagen etter operasjon i buken.

​Det er teikn på at såret har gått opp. Pasienten blir operert på nytt og såret blir sydd. At operasjonssår kan gå opp er ein kjent men sjeldan komplikasjon. Klinikken er heile tida merksame for at slike komplikasjonar kan skje. Hendinga er tatt til læring.