Skade på gallegangene etter kikkhullsoperasjon

Ein pasient var innlagt til planlagt operasjon for å fjerne galleblæra. Under kikkhullsoperasjonen ble det gjort skade på gallegangane, slik at det ble naudsynt å åpne buken for å reparere skaden.

​Pasienten ble operert på nytt på eit seinare tidspunkt grunna komplikasjoner etter første operasjon.

Hendinga er grundig gjennomgått, og ein arbeider for å få på plass retningsliner for handtering av slike skader. Når desse hendingane oppstår skal det vere lav terskel for å be om bistand fra St. Olavs hospital.

Fylkesmannen har opprettet tilsynssak som er svart ut av helseføretaket.