Skade på urinblæra under operasjon

Skaden vart umiddelbart oppdaga og behandla.

​Under eit gynekologisk inngrep oppstod det ein liten skade på urinblæra. Skaden blei umiddelbart oppdaga og behandla. I etterkant er operasjonsforløpet gjennomgått i avdelinga.