Strålebehandling

Pasient som går til strålebehandling ved kreftavdelinga, vert i løpet av få dagar stadig dårlegare.

​Pasienten vert så lagt inn ved medisinsk avdeling. Pasienten får seinare hjartestans og døyr. Blodprøver viser at pasienten hadde ein bakteriell infeksjon i hjartet. Hendinga er grundig behandla i avdelinga, med tanke på om tilstaden kunne vore oppdaga tidlegare, noko som i slike tilfelle vil vere vanskeleg.