Urinleder ble skada

I forbindelse med ein planlagt tarmoperasjon ble ein av urinledarane skada. Pasienten fekk symptom etter operasjonen, og det ble gjort undersøkingar som bekrefta skaden.

Det ble satt iverk tiltak for å avhjelpe skaden. Pasienten ble operert på nytt, og fekk  grundig informasjon om skaden og klagemoglegheiter. Hendinga er diskutert i kirurgisk fagmøte for læring, og skaden er vurdert som ein kjent komplikasjon.