Urinleder skada under operasjon

Under ein operasjon for nyrestein ble ein av urinleiarane skada. Årsaken var problemer med utstyret som ble brukt under operasjonen.

​Pasienten ble overflytta til St.Olavs for operasjon dagen etter. Pasienten er informert om sine rettar og moglegheiter for klage.

Nytt utstyr er på plass.