HELSENORGE

Viktig informasjon til pasientar og besøkande på sjukehuset

Informasjon om timeavtale og besøk.

Til deg som har fått innkalling til time

Vi ber om at du som pasient:

  1. ​​Møter til avtalt tid
  2. Ikkje byter time om det ikkje er heilt nødvendig
  3. Tar kontakt før oppmøte viss 
    • du dei siste dagane har hatt oppkast, diaré, hoste, sår hals, tungpust eller feber. Avdelinga avklarer om det er medisinsk forsvarleg å utsette avtalen eller om du skal takast imot med smittevernstiltak. 
    • Kontaktinformasjon finn du i innkallingsbrevet, eller du kan søke etter avdeling her

Spørsmål du må svare på før du kjem til time/planlagt innlegging

Besøkande ​

Hugs at du ikkj​e kan besøke nokon på sjukehuset ders​om 

  • du dei siste dagane har hatt hatt oppkast, diaré, hoste, sår hals, tungpust eller feber.  
Unntak kan innvilgast for pårørende til kritisk sjuke og/eller døyande. Dette avtalar du med aktuell avdeling på førehand og følgjer deira smittevernråd.

Besøkstid, parkering og anna pra​​ktisk informasjon


Fann du det du leita etter?