Viktig informasjon til pasientar og besøkande på sjukehuset

Hjelp oss å begrense koronasmitte.

Munnbind ved Ålesund sjukehus og omkringliggande institusjonar

Vi tilrår alle* pasientar og besøkande ved Ålesund sjukehus og mindre institusjonar i Ålesund å bruke munnbind ved besøk/oppmøte til time. 

På grunn av andre smitteverntiltak som er iverksett, med adgangskontroll, screening og oppfølging, er munnbind hos oss ei tilråding, og ikkje eit påbod.  Innlagde pasientar treng ikkje bruke munnbind. 

Tiltaket er iverksett som følgje av smittesituasjonen i området og iverksett korona-føreskrift i Ålesund og Sula kommune frå 23. august. Tiltaket gjeld til og med 13. september. 

*Gjeld ikkje dei under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruke munnbind.

Til deg som har fått innkalling til time

 1. Du skal ikkje møte til timen viss du har luftvegssymptom, feber eller andre teikn som kan bety smitte av koronaviruset. Kontakt oss for ny avtale.
 2. Ikkje møt opp meir enn 15 min. før timen. Vi kan ikkje ha for mange på venterommet samtidig.
 3. Vi oppmodar alle til å vurdere om ein kan kome åleine til oppsett time. Barn eller andre med særskilt behov for assistanse oppmodast til å ha med kun 1 ledsager.
 4. Sjekk lokale rutiner for smittevern FØR du møter. Adgangskontrollen kan ta litt tid. Ved mistanke om smitte blir du sendt heim.

Skjema som skal fyllast ut før du kjem til time/planlagt innlegging

 1. Smittescreening antibiotikaresistente bakteriar. Skal fyllast ut i god tid før oppsett time
 2. Spørreskjema for å avklare risiko for covid-19. Skal fyllast ut dagen før oppsett time

Når du kjem til sjukehuset må du vere førebudd på følgjande

 • Møte i adgangskontrollen ved hovudinngangane
 • Få spørsmål om kva du svarte på dei to screeningskjemaa (covid-19 og antibiotikaresistens)
 • Du blir registrert. Vi må ha oversikt om det blir behov for smittesporing
 • Å halde avstand til tilsette og andre pasientar/besøkande for å avgrense smitte
 • Vere ekstra påpasseleg med handhygiene

Visittid og prinsipp for besøk

 • Vi oppfordrar pårørande til å unngå besøk på sjukehusa og institusjonane med mindre det er heilt nødvendig
 • Før du kjem må du ha svart på Spørreskjema for å avklare risiko for covid-19
 • Alle besøk skal avtalast på telefon på førehand
 • Anbefalt besøkslengde er satt til 30 minutt, med mindre noko anna er avtalt med behandlande personell
 • Kjernetida for besøk er mellom kl. 17.00 og kl. 19.00 på kvardagar og mellom kl. 16.00 – 18.00 på helg.
 • Pasientar kan ha eitt besøk med maksimalt to personar per dag
 • På fleirsengsrom kan berre èin pasient ha besøk om gongen
 • Du skal som hovudregel ikkje besøke sjukehus eller institusjonar i HMR dersom du:
  • har luftvegssymptom eller bekrefta Covid-19 
  • er definert som nærkontakt til person med påvist smitte 
  • Unntak kan innvilgast for kritisk sjuke og/eller døyande. Besøkande må da følge anbefalte smittevernråd, samt bruke kirurgisk munnbind under besøket

Relatert


 


Fann du det du leita etter?