Endring i e-resept gir tryggere legemiddelbehandling

Nå har helsepersonell som behandler deg enklere tilgang til å se reseptene dine. Leger kan rydde i legemiddellisten, og sørge for at du bare får de riktige medisinene.

Nå trenger ikke lenger leger å få samtykket fra deg for å se reseptene dine. Dette betyr at fastlegen eller andre leger som behandler deg kan sørge for at du bare har de riktige reseptene og legemidlene.

Mange har resepter på legemidler som ikke skal brukes, og som skulle vært tilbakekalt. Bruker du feil legemidler kan du bli syk av det.

Du kan logge deg inn på helsenorge.no for å se hvilke resepter som er registrert for deg. Der kan du også se hvem som har vært inne og sett på reseptene dine. Hvis det er noen du mener ikke skal få se, kan du blokkere dem.

Hvis du trenger hjelp med denne oversikten, eller til å blokkere helsepersonell, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23327000.


Hvis du har spørsmål om reseptene dine eller du mener at du har resepter du ikke trenger kan du snakke med fastlegen din.