Fem brukarar frå Møre og Romsdal er med i utforminga av Helseplattformen

For å sikre gode løysingar for pasientane og innbyggarane i Midt-Norge har Helseplattformen oppretta eit eiget brukarpanel.
Av 23 medlemmar i panelet er 5 frå Møre og Romsdal