Ferieavvikling i Helse Møre og Romsdal

I veke 26 – 34 tek tilsette i helseforetaket sin ferie. Samordna uttak av ferie bidreg til meir stabil drift resten av året.

Illustrasjonsbilete Colourbox

​I samband med ferieavviklinga kan det verte redusert drift ved fleire avdelingar, og nokre er stengde. I lenka under får du ei oversikt over dei vekene dei ulike avdelingane gjennomfører ferieavvikling og er stengde. Oversikta viser også kven som har vaktberedskap.

Oversikt ferieavvikling finn du her!