Følg styremøtet 27. mars

NRK sender direkte frå styremøtet, og sendinga starter kl. 10:15. Møtet er lagt til Norsk Maritimt Kompetansesenter som ligger like ved NTNU i Ålesund.

Alle besøkende til NMK må registrere seg som gjest i skranken, og ein må sette av tid til dette.

Før styremøtet starter skal styret ha omvisning ved Ålesund behandlingssenter (09:00 - 09:45).

Sendinga kan følgast på NRK Møre og Romdal sine nettsider.

Innkalling og sakliste ligg her.