Helseøvelsen har styrket beredskapen

Evalueringen etter Nasjonal helseøvelse 2018 viser at helsetjenesten er bedre forberedt på å håndtere en alvorlig krise nå enn før øvelsen.

​Samtidig peker evalueringen også på forbedringspunkter i helsetjenestens evne til å håndtere krig og alvorlige kriser.

Les heile saken på Helsedirektoratet sine sider her