Nyheitsbrev i samband med omstillingsprosessen

– Vi kjem ikkje vekk frå at dette blir tøft, men også nødvendig for at vi skal kunne ha god nok økonomi til å utvikle tenestene til beste for pasienten, skriv administrerande direktør i nyheitsbrevet.