Siste: Helse Møre og Romsdal går over til normal beredskap

Etter over eit døgn med auka beredskap i samband med hendinga på Hustadvika og cruiseskipet Viking Sky, går Helse Møre og Romsdal tilbake i normal beredskap søndag kveld.

Viking Sky på kaia i Molde
Viking Sky på kaia i Molde mandag.

Ei fersk opptelling mandag viser at totalt 32 personar har fått behandling ved sjukehusa i Molde og Kristiansund i samband med laurdagens hending på Hustadvika. (OBS! Retting: Det stod først 36 pasientar, men ein gjennomgang av tala viste at det hadde skjedd ein dobbelregistering).

Mandag morgon var fortsatt 9 av pasientane innlagt, men fleire av desse blir skrive ut i løpet av dagen.

For ein av pasientane er tilstanden alvorleg, men stabil.  Vedkommande ligg på intensivovervakninga ved Kristiansund sjukehus.


Update Monday 11 AM:

28 patients have been treated at Molde hospital and Kristiansund hospital after the incident with the cruise ship Viking Sky on saturday.


9 patients are still admitted, and one of the patients is still in a critical condition.

Totalt 27 pasientar har blitt behandla ved Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus i samband med gårsdagens hending på Hustadvika.

Molde: har teke imot totalt 15 pasientar

 • 1 blei vidaresendt til Haukeland universitetssykehus laurdag kveld 
 • 8 har hatt behandling på poliklinikk 
 • 6 er framleis innlagt.

Alle pasientane er stabile.

Kristiansund: har tatt imot totalt 12 pasientar

 • 3 har hatt behandling på poliklinikk
 • 2 er utskrivne
 • 7 er framleis innlagt

For ein av pasientene er tilstanden alvorleg, dei seks andre er stabile.

Update Sunday 7 PM:

A total of 27 patients have been treated at Molde hospital and Kristiansund hospital.

Kristiansund hospital has treated 12 patients

 • 3 patients got outpatient care
 • 2 have been discharged
 • 7 patients are stil admitted. One of the patients is in a critical condition, the 6 others are stable.

Molde hospital has treated 15 patients

 • 1 was redirected to Haukeland University Hospital Saturday night
 • 8 patients got outpatient care
 • 6 patients are still admitted, and are all in a stable condition.

Contact info for foreigners:

 • US Embassy: +1 877 523 0579
 • Viking Cruises: +49 173 427 20 44

* * *

Oppdatering søndag kl. 14:00:

Totalt 25 pasientar har blitt behandla ved Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus i samband med gårsdagens hending på Hustadvika.

Molde: har teke imot totalt 13 pasientar

 • 1 blei vidaresendt til Haukeland universitetssykehus i går kveld 
 • 6 har hatt kortvarig behandling på poliklinikk 
 • 6 er framleis innlagt.

Alle pasientane er stabile.

Kristiansund: har teke imot totalt 12 pasientar

 • 3 har hatt kortvarig behandling på poliklinikk
 • 2 er utskrivne
 • 7 er framleis innlagt

For ein av pasientene er tilstanden alvorleg, dei seks andre er stabile.

Update Sunday 2 PM:

Kristiansund hospital has treated 12 patients

 • 3 patients got outpatient care
 • 2 have been discharged
 • 7 patients are stil admitted. One of the patients is in a critical condition, the 6 others are stable.

Molde hospital has treated 13 patients

 • 1 was redirected to Haukeland University Hospital Saturday night
 • 6 patients got outpatient care
 • 6 patients are still admitted, and are all in a stable condition.

Contact info for foreigners:

 • US Embassy: +1 877 523 0579
 • Viking Cruises: +49 173 427 20 44


* * *

Oppdatering søndag kl. 09:30:

Helseføretaket har redusert beredskapen, men overvakar situasjonen tett og er klar til å auke bemanninga ved behov.

Totalt 17 pasienter har no blitt sendt til Kristiansund og Molde sjukehus.

Oppdatert status på innkomne pasientar kjem i løpet av formiddagen.

Update Sunday 9:30 AM:

Møre and Romsdal Hospital Trust monitors the situation closely.
17 patients have been sent to hospital

Contact info for foreigners:

 • US Embassy: +1 877 523 0579
 • Viking Cruises: +49 173 427 20 44


* * *

Oppdatering laurdag kl. 22:30:

- Totalt er 10 personar frakta til sjukehus, 6 kvinner og 4 menn.

Fem pasientar til Molde sjukehus, der ein er vidaresendt til Haukeland universitetssjukehus. Fem til Kristiansund sjukehus.

Status pasientar blir lagt ut på denne sida. Det kan ta noko tid før meldingane leggast ut.

Update Saturday 10:30 PM

10 patients have been sent to hospital. 

 • Molde hospital: 5 patients (1 of the 5 has been redirected to Haukeland University Hospital - Bergen).
 • Kristiansund hospital: 5 patients

* * *

Oppdatering laurdag kl 21:30:

- 1 person er frakta til Kristiansund sjukehus med brotskadar.

Totalt er no 10 personar frakta til Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus for behandling.


* * *

Oppdatering laurdag kl 20:30:

Status på skadde:
Kristiansund sjukehus:
- 4 skadde, 2 av desse er alvorleg skadd
Molde sjukehus:
- 5 skadde, 1 av desse er alvorlig skadd, vedkommande skulle bli transportert til St.Olavs hospital, men pga verforhold blir den sendt til Bergen.

Meir detaljert informasjon om status på pasientane blir lagt ut på denne sida. Det kan ta noko tid før meldingane leggast ut.

Update Saturday 8:30 PM:

Kristiansund Hospital:
- 4 injured: 2 of the 4 are seriously injured

Molde Hospital:
- 5 injured, 1 of the 5 is seriously injured and will be transported to St. Olavs Hospital in Trondheim.

* * *

Oppdatering laurdag kl 19:10:

- totalt 9 passasjerer er sendt til sjukehus, 4 til Kristiansund og 5 til Molde sjukehus

Update Saturday 7:10 PM (for information about the incident - scroll down)

- 9 passengers are sent to hospital; 4 passengers to Kristiansund hospital, 5 to Molde hospital

* * *

Oppdatering laurdag kl 18:10:

- 4 pasientar er sendt til Kristiansund sjukehus
- av dei som er sendt til sjukehus er det hovedsakeleg snakk om kutt- og  brotskadar
- alle reserveambulansebilar er bemanna opp, og ein har tilstrekkeleg mannskap på staden
- sjukehusa i Molde og Kristiansund er bemanna opp og klare til å kalle inn meir personell ved behov

* * *


​Helse Møre og Romsdal har auka beredskapen grunna cruiseskipet Viking Sky som ligg i drift utanfor Hustadvika. Hustadvika ligg i skipsleia mellom Molde og Kristiansund.

Det er oppretta krisestab sentralt i AMK, og det er også etablert lokal kriseleiing ved sjukehusa i Molde og Kristiansund som overvakar situasjonen.

Cruiseskipet er i vanskar grunna uver på Hustadvika. Det er over 1300 personar ombord på skipet, og det er starta evakuering av passasjerane med helikopter.

Politiet har oppretta mottak i Brynhallen på Hustad i Fræna kommune , og ein har mobilisert transportressursar. Sivilforsvaret er også mobilisert. 

- Helikopter og ambulansar er sendt til staden, og helseføretaket følgjer situasjonen tett. Vi kan ikkje seie noko om tal skadde eller omfang per no. Vi kjem tilbake til dette når vi veit meir, seier kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim i Helse Møre og Romsdal.

Les meir om beredskap i Helse Møre og Romsdal her.

* * *

Information in english:

Møre and Romsdal Hospital Trust has increased readiness due to the
situation with the cruiseship Viking sky outside the western coast of Norway.

The police reported that the vessel lost machine power and was drifting
at Hustadvika at 2:05PM Saturday afternoon.

There are approximately 1300 passengers onboard the vessel. Due to big waves and windy conditions, the passengers are now being evacuated by helicopter.

At 6 PM four passengers are taken care of in Kristiansund hospital.
These passengers mainly suffer from cuts and bone fractures.

The passengers on the cruiseship Viking Sky are from different countries, mainly from: USA, United Kingdom, Australia and New Zealand.

Kontaktinfo for presse / press contact:

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, tlf + 47 454 65 680
Communications director Trine Kvalheim: + 47 454 65 680

Saka blir oppdatert / this page will be updated