Søkarlista til adm.dir. er klar

Totalt 12 søkar på stillinga som administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal.

​Søkarlista til stillinga som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal er no offentleggjort.

Søknadsfristen gikk ut den 30. september og det var totalt 12 søkarar til stillinga.

Tilsettingsutvalet i Helse Møre og Romsdal har no hatt eit første møte for å gå gjennom søkarlista.

- Eg opplev at det er fleire gode søkarar til stillinga. I løpet av oktober vil vi gjennomføre intervju med aktuelle kandidatar, og ambisjonen er å gjere ei tilsetting i slutten av måneden, seier styreleiar Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal.

Fleire av søkjarane har bede om unnatak frå å stå på offentleg søkarliste i hht Offentleglova §25. For to av desse er vurderinga at vilkåra for unntak er til stades. 

Her er søkarlista:

Søkarliste:
​Navn:​Stilling​Kommune
Thorbjørn Gaarder (64) M​Chief credit officerOslo
​Ivar Edmund Vatten (55) M​Arbeidssøkande​Halsanaustan
​U.off §25 M​*******​*******
​Edin Grønvik (25) M​Fagarbeidar​Kristiansund
​Søknad trukket M​*******​*******
​U.off §25 M​*******​*******
​Jon-Ola Wattø (35) M​Logistikkansvarleg​Ålesund
​Kristian M Corneliussen (30) M​Revisor​Trondheim
​Søknad trukket M​*******​*******
​Søknad trukket M​*******

​*******

​Ole Hope (56) M​Administrerande direktør​Bergen
Ståle Hoff (52) M​​Avdelingssjef ​Ålesund