Søker administerande direktør

Helse Møre og Romsdal søker no etter ein ny administerande direktør som skal leie og vidareutvikle føretaket. Føretaket har ansvar for den offentlege spesialisthelsetenesta til 265 000 innbyggarane i Møre og Romsdal.

Ny adm. dir. skal leie et føretak med 6500 tilsette

- Ny administrerande direktør får ein særleg viktig oppgåve med å sørge for ei god og berekraftig utvikling av Helse Møre og Romsdal både fagleg og økonomisk. Til stillinga søker vi ein erfaren, tydeleg og samlande leiar som kan motivere tilsette til kontinuerleg forbetring og omstilling for å sikre innbyggarane eit framtidsretta og godt pasienttilbod, seier Ingve Theodorsen, styreleiar i Helse Møre og Romsdal

Les meir om stillinga