Status fra SNR-prosjektet 20.februar 2019

Ny prosjektdirektør for SNR-prosjektet vil vere på plass i mars, og ein vil da starte fleire prosessar for å førebu samhandlingsfasen med ein entreprenør.

​Etter styremøtet i HMR 24. januar er det arbeidd vidare med ferdigstilling av kontrakts- og gjennomføringsstrategi, samt utarbeiding av nytt konkurransegrunnlag for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset.

I DMS-prosjektet i Kristiansund er det satt igang arbeid i fire arbeidsgrupper som alle skal levere sitt arbeid i løpet av våren 2019.

Les heile status-oppdateringa her