Styremøte torsdag 14 november

Det vert styremøte i Helse Møre og Romsdal torsdag 14. november kl 12.00. Styremøte blir videooverført.

​Det blir kun ei sak på dette styremøtet og det er oppnevning av medlemmar til brukarutvalet.

Stad: Møterom Storhornet, adm.bygget ved Ålesund sjukehus


Lenke til direktesendinga

Det vil i samanheng med dette styremøtet vere eit styreseminar onsdag 13. og torsdag 14. november kor hovudtemaet er "Kvalitet og pasientsikkerheit".

Styret vil også føreta sin årlige eigenevaluering under styreseminaret. Sjølve evalueringa vil vere lukka for offentlegheita, men det vil bli orientert om resultatet frå evalueringa på eit seinare styremøte.

Sjå heile innkallinga her