Styremøtet blir ikkje streama grunna tekniske problem

Grunna tekniske problem får vi beklagelegvis ikkje streama styremøtet frå Ivar Aasen-hotellet i Ørsta onsdag.

Nyheitssakar og oppdateringar frå styremøtet vil i staden bli publisert fortløpande på helse-mr.no.

Sakslista for styremøtet onsdag 23.10 ser slik ut:

10:00 - Godkjenning av innkalling og saksliste

10:05 - Orienteringssakar:
           1) Orientering frå adm.dir
           2) Status SNR
           3) Munnleg orientering om statsbudsjettet 2020

11:25 - Referatsakar (uten saksframlegg)

11:30 - Lunsj

12:10 - Statusrapport september 2019: kvalitet, økonomi og aktivitet

12:55 - Implementering av program for antikorrupsjon i Helse Midt-Norge

13:05 - Bygningsmessig utviklingsplan HMR ekskl. SNR - revisjon

13:25 - Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. oktober 2019

Sakane og vedlegga finn du her.