Meld deg på samhandlingskonferansen

31. oktober er det samhandlingskonferanse med akuttmedisinske tenester i fokus.

Den akuttmedisinske kjede. Illustrasjon: Helsedirektoratet
Den akuttmedisinske kjede. Illustrasjon: Helsedirektoratet

​Målgruppa for konferansen er leiarar med ansvar innan den akuttmedisinske kjede i kommunar og helseføretak. Leiarar og beredskapskontaktar i kommunar og helseføretak med ansvar for beredskapsplaner og krisehandtering. Administrativ leiing, fagleiarar og relevant fagpersonell i kommunar og helseføretak. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF.

Program og påmelding finn du her