HELSENORGE

Barn sine rettar på sjukehus er løfta fram

Barnesjukepleiarforbundet har gjort eit krafttak for å løfte fram barn sine rettar på sjukehus. Dei har turnert mellom helseføretak i heile landet, og no har dei vore innom Ålesund sjukehus for å avduke ein roll-up og ei viktig påminning om barn sine rettar.

Tilsette samla rundt den nye roll-upen på barneavdelinga

Avdelingssjef, seksjonsleiarar, ungdomsrådet i HMR, styret i barnesjukepleiarforbundet og andre tilsette var representert under avdukinga av roll-upen for barn sine rettar i helsetenesta.

 

Barnesjukepleiarforbundet (BSF) har omsett og tilrettelagt ei utgåve av barnekonvensjonen som skal gjere barna sine rettar godt synleg på sjukehusa.  No står det ein roll-up med ein kraftig bodskap ved inngangen til barnepoliklinikken i Ålesund.
– Det er viktig at vi som vaksne er bevisste på barna sine rettar i møte med dei, seier sjukepleiar ved barne- og ungdomsavdelinga og leiar for BSF Møre og Romsdal, Ingvill Hareide Rødal. 

Roll-upen vart avduka av Victoria Ulstein Sporsheim som er medlem i ungdomsrådet for Helse Møre og Romsdal.
–  Roll-upen vart plassert godt synleg for alle som går inn dørene på barne- og ungdomsavdelinga. Tiltaket er ei fin påminning om kor viktig det er at barn og ungdommar blir tatt godt vare på i sjukehusa, seier Sporsheim etter markeringa.

Ein slik roll-up er også plassert ved barneavdelinga i Kristiansund.

Premature, sjuke nyfødde, barn og ungdom sine rettar i helsetenesta kan du lese her

Jeg har rett til å bli sett først og fremst som et barn eller ungdom, deretter som pasient

Handlinger som angår meg, skal ta hensyn til mine interesser. Jeg bør få omsorg i et barne- ungdoms- og familievennlig miljø. Myndighetene er ansvarlig for å sikre at institusjonen er tilpasset mine behov og rettigheter, og at de blir respektert (artikkel 3)

Jeg har rett til å leve og få behandling for mine smerter og lidelser, selv om jeg ikke er i stand til å kommunisere mine behov. Jeg har denne rettigheten uavhengig av alder, kjønn eller min families inntekt

Mitt liv er viktig (artikkel 6). Jeg har rett til best mulig helsetjenester og behandling for min sykdom, og til å motta rehabiliteringstjenester (artikkel 24). I henhold til artikkel 3 skal det alltid tas hensyn til mitt beste i saker som angår meg.

Jeg har rett til å være redd og gråte når jeg har det vanskelig.

Mine synspunkter skal bli hørt i beslutninger som påvirker meg. Mine meninger skal telle (artikkel 12). Mine synspunkter skal bli tatt mer og mer hensyn til etter hvert som jeg blir eldre.

Jeg har rett til å være trygg i miljøer som føles fremmede for meg.

Jeg har rett til å motta den best tilgjengelige omsorgen. I den grad det er mulig, bør jeg få helsetjenester i hjemmet eller i mine nære omgivelser. Jeg bør bare bli innlagt på sykehus når dette er helt nødvendig (artikkel 9, 24, 25). Jeg har rett til å bli beskyttet mot alle former for mishandling (artikkel 19).

Jeg har rett til å bli behandlet som et individ med egne evner, egen kultur og eget språk.

Barnekonvensjonen gjelder for alle barn, uten unntak (artikkel 2). Jeg har rett til å ha min egen kultur, praktisere min egen religion og snakke mitt eget språk (artikkel 30). Jeg har rett til å bli beskyttet mot tradisjoner som er skadelige for helsen min (artikkel 24). Hvis jeg har en funksjonsnedsettelse, har jeg rett på tilrettelagt oppfølging og utdanning som vil hjelpe meg til å leve et fullverdig liv (artikkel 23).

Jeg har rett til å bli tatt vare på av voksne som forstår og tar hensyn til mine behov, selv om jeg kanskje ikke kan forklare hva behovene mine er.

Jeg har rett til veiledning og råd av omsorgspersonene mine. Voksne har et stort ansvar i å beskytte med og kan derfor trenge ekstra informasjon og støtte (artikkel 5)

Jeg har rett til å tenke og tro det jeg vil.

Jeg har rett til tankefrihet, samvittighet og religion. Foreldrene mine har rett til å gi meg råd om hvordan de synes jeg skal leve og hva jeg skal tro på (artikkel 14). Mine synspunkter skal bli hørt i beslutninger som påvirker meg. Mine meninger skal telle (artikkel 12). Mine synspunkter skal bli tatt mer og mer hensyn til etter hvert som jeg blir eldre.

Jeg har rett til å ha mine nærmeste hos meg når jeg trenger dem.

Helsepersonell skal oppmuntre foreldrene mine til å bli hos meg og støtte meg. Foreldrene mine skal involveres i omsorgen og informeres om sykdommen min (artikkel 9). Det reduserer min frykt og angst.

Jeg har rett til å leke og lære når jeg er under behandling.

Jeg har rett til å utdanne meg (artikkel 28), så jeg utvikler evnene og personligheten min så langt det er mulig (artikkel 29). Jeg har også rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). Jeg har disse rettighetene selv når jeg tar imot helsetjenester.

Jeg har rett til å ha mine rettigheter oppfylt.

Myndighetene har ansvaret for å gjøre prinsippene og bestemmelsene i konvensjonen allment kjent på en tilpasset måte til både voksne og barn (artikkel 42).  

 

 

 

Roll-upen

ROLLUPEN: Slik ser rollupen ut. Den skal understreke rettane som barn har i helsetenesta. (Illustrasjon: Filip Johnsen/Foto: Jannik Abel)

Sjå også: Barnesykepleierforbundet har holdt markeringer rundt på landets barne- og ungdomsavdelinger (nsf.no)