Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

Den raude tråden i dialogmøtet er målet om eit saumlaust helsesystem gjennom samhandling og digitalisering. Vi vil ha eit særleg fokus på psykisk helse og rus.

 

Dialogmøtet vert arrangert 1.november 2018 på Quality Hotel Waterfront.

Målgruppe:

Politisk-, administrativ- og fagleiing  i kommunane, styret, administrativ- og fagleiing i helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket.
KS, Fylkeskommunen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF. Utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal.
Tillitsvalde og verneteneste.

Deltakeravgift:

kr 575,00
Kursavgifta dekker dagpakke.
Dei som treng overnatting må bestille det sjølve.

Program:

Frå programmet kan vi nemne at Anne Grethe Erlandsen – statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet vil innleie. Adm.dir HMR Espen Remme og ordførar Ålesund kommune Eva Vinje Aurdal vil snakke om samarbeid om framtidas helseteneste. Det vert oppdatering om SNR og Helseplattformen og innlegg om korleis prioritere psykisk helsevern og rus. Det vert og posterutstilling, innlegg frå brukaruvalet i Helse Møre og Romsdal og god tid til diskusjon og dialog.

Revidert program

Sted:

Quality Hotel Waterfront
Nedre Strandgate 25-27
6004Ålesund
Påmelding: https://www.deltager.no/dialogmote_011118  

Kontaktperson for arrangementet:

Marianne Ensby Gravem
951 61 072
marianne.ensby.gravem@helse-mr.no