Helsenorge

Har inngått avtale om pasienttransport i Møre og Romsdal

Helse Midt-Norge RHF har signert avtale om pasienttransport med Herøy Taxi og Nord-Vest Taxi. Dermed er avtaler om pasientreiser på plass for hele regionen.

Prosjektgruppa fra Helse Midt-Norge.
Prosjektgruppa fra Helse Midt-Norge var i Ålesund mandag og signerte avtalen med Herøy Taxi. Fra venstre: Per Espen Soleim, Jacob Devold, Per Morten Bjørlykke (Herøy Taxi), Arnt Egil Hasfjord (prosjektleder) og Tor Hellandsvik. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Avtalen om pasienttransport ble signert i Ålesund mandag denne uka, og gjelder fra 1. august 2018.

Nordvest Taxi AS vil dekke tre fjerdedeler av Møre og Romsdal: Nordre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Søre Sunnmøre er det Herøy Taxi som vil ta seg av. Områdeinndelingen er knyttet til sykehusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.

– Vi er glad for at vi er i mål med en avtale etter det vi har opplevd som en fin prosess. Vi har funnet en god løsning for pasienttransporten, og vi tror det vil fungere bra for pasientene våre, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Prosjektleder for Helse Midt-Norge i anskaffelsen, Arnt Egil Hasfjord, sier det har vært en veldig god dialog med markedet for å få utformet anbudet på en god måte for alle. Avtalen gjelder for to år, med mulighet til fornyelse i to år til, i til sammen maks fire år.

– Avgjørende for distriktene

Steinar Nilsen, daglig leder i Nordvest Taxi, sier prosessen med å få til en avtale har tatt ett år.

– Pasienttransporten har stor betydning til drosjebransjen, og er avgjørende for at det skal være drosjetilbud i distriktene. Derfor er vi glad for at dette er kommet i havn. I avtalen er det lagt opp til et helt nytt takstsystem. Hvordan det vil fungere i praksis vet vi ikke før vi har tatt det i bruk, sier Nilsen.

I februar signerte Helse Midt-Norge RHF og Trøndertaxi as pasientreise-avtale for kommuner i sørlige Trøndelag. Med avtalen som ble signert mandag, er hele regionen sikret et tilbud om pasientreiser.