HELSENORGE

Kabelbrudd på Hjelset

Under anleggsarbeid på sykehustomta på Hjelset 15.mai har en entreprenør ved et uhell gravd over kabler til strøm, varme, telefon og data.

​All drift på Hjelset er rammet, men inneliggende pasienter blir ivaretatt. Eventuelt nye innleggelser vil skje ved sykehuset i Ålesund.

Hverken interne eller eksterne telefoner fungerer. Pårørende og andre som ønsker å nå drifta på Hjelset kan ringe telefon: 95 99 98 32

Brannalarmen er ikke ramma av feilen og fungerer normalt

Elektrikere og fiberleverandør er på stedet og jobber med å håndtere skadene, men det er uklart hvor langt tid det vil ta før kablene er reparert.