Helsenorge

Trekk seg fra jobben som samhandlingssjef

Stian Endresen skulle tilrå som samhandlingssjef frå 1. desember, men ønsker i staden å fortsetje sitt kliniske arbeid som fastlege.

Stian Endresen
I juni ble det kjent at fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen blir ny samhandlingssjef frå 1. desember. 

No har Endresen valt å trekke seg fra jobben, med bakgrunn i et ønske om å fortsetje sitt kliniske arbeid. Endresen vil fortsetje å jobbe som fastlege i kombinasjon med stillinga som leiar av praksiskonsulentordninga i Møre og Romsdal. 

Arbeidet med å styrke samhandlinga mellom legar i sjukehus og kommunar er eit viktig arbeid, der etablering og vidareutvikling av Møteplass Møre og Romsdal er eit av satsingsområda. Endresen vil også bidra med styrking av legekompetansen innan samhandlingsfeltet.

Stillinga som samhandlingssjef vil bli lyst ut på nytt, og Lena Bjørge Waage vil fortsetje som konstituert samhandlingssjef fram til stillinga er avklart.