Informasjon om styremøtet 24. januar

Styremøtet startar klokka 09, og vil bli streamet av NRK.

Det er stor interesse for styremøtet i helseføretaket torsdag 24. januar.

Grunna sakane som skal opp, startar styremøtet denne gongen klokka 09. Det vil også bli streamet av NRK.

Styremøtet vil haldast på styrerommet i administrasjonsbygget i Ålesund, kor det er lite plass til tilhøyrarar.

Ein oppmodar difor alle til å følgje direktesendinga frå NRK på deira nettsidar.

Det vil bli lagt ut lenke til sendinga på helse-mr.no til sendinga når den er klar.

Les også:
Legg fram mogeleg løysing for SNR-prosjektet
Legg fram nye tiltak for 133 millionar kronar
Vil justere ordlyden i styrevedtak om nedbemanning
Nyheitsbrev frå Helse Møre og Romsdal
Inviterer kommunane på dialogmøte
Status i arbeidet fram mot styremøtet 24. januar