Påloggingsinformasjon til tysdagens styremøte

Tysdagens ekstraordinære styremøte gjennomførast som telefonkonferanse. Slik loggar du på.

Det ekstraordinære styremøtet  tysdag  vil starte klokka 13.00, og  gjennomførast som telefonkonferanse. Møtet er opent for alle, men konferansen vil bli satt i lyttemodus for andre enn styremedlemmar, administrerande direktør og styresekretær.

Ring: 800 88 860  (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Tast inn PIN-kode: 787470#

Vi har diverre ikkje moglegheit til å bistå ved påkoblingsproblemer. Media har frå før eigen kontaktperson dei kan kontakte ved behov.

Styremøtet vil etter planen bli kortvarig og protokoll frå møtet leggast ut på styreadministrasjonsida snarleg etter at møtet er avslutta.

Les også: Vil justere ordlyden i styrevedtak om nedbemanning