Slik er møteplanen denne veka

Desse møta finn stad før styresakene blir lagt ut 17. januar
Utviklingsplanen - prosess og tidsline
Utviklingsplanen - prosess og tidsline

​Torsdag 17. januar skal styresaka til det ekstraordinære styremøtet 24. januar leggast fram.

Før den tid står følgjande møtar på tidsplanen:

Tysdag 15. januar:

Onsdag 16. januar:

  • Leiargruppa møter føretakstillitsvalde, hovudverneombod og brukarrepresentantar¨
  • delar av leiargruppa møter Brukarutvalet i eit ekstraordinært møte

Torsdag 17. januar:

  • styresaka blir gjort kjend og publisert


Les også:
Vil justere ordlyden i styrevedtak om nedbemanning
Nyheitsbrev frå Helse Møre og Romsdal
Inviterer kommunane på dialogmøte
Meir detaljert informasjon om foreløpige tiltak
Status i arbeidet fram mot styremøtet 24. januar