Haustar heider og ære hos Arkitektbedriftene i Norge

Barnesenteret ved Ålesund sjukehus har blitt eit sjukehus på barn sine premiss, ifølge arkitektane.

Hovudinngangen

Hovudinngangen

Med jamne mellomrom presenterer Arkitektbedriftene i Norge arkitektprosjekt som skapar verdi. Arkitektbedriftene er bransje- og arbeidsgivarorganisasjonen for arkitektar i Norge.

Som første eksempel i 2020 blei barnesenteret ved Ålesund sjukehus trekt fram. Bygget stod ferdig i 2010 og rommar barnesengeposten, poliklinisk verksemd for barn, skule, samd nyfødt-intensiv.

Frå vestibylen

Arkitektane trekk fram den gode planløysinga ved barnesenteret, der foreldre og pårørande i større grad blir teke omsyn til under opphaldet. I tillegg er det lagt til rette for langtidsopphald.  Det er eigen skuleverksemd på senteret med flotte, barnevennlege rom.

Frå skulen, da administrerande direktør Øyvind Bakke var på omvisning.

Frå skulen, da administrerande direktør Øyvind Bakke var på omvisning.

Dørdekor på eit pasientrom.

Dørdekor på eit pasientrom.