Helsenorge

Informasjon til besøkande ved sjukehusa

I samband med påskeferien blir det endra opningstid ved inngangane til sjukehusa i Møre og Romsdal

Vakthald ved sjukehusa under kornapandemien
I samband med koronapandemien er det vakthald ved alle sjukehusa i fylket

Besøkande ved sjukehusa må ringe avdelingane direkte og gjere avtalar med dei. Kontaktinformasjon til avdelingane finn du på nettsidene våre.

Oversikt over opningstider ved sjukehusa:  

Oversikt over opningstider ved sjukehusa


Oversikt over feriestengde avdelingar