HELSENORGE

Kristiansund vil utløse sin opsjon på Helseplattformen

Kristiansund kommune har, som første kommune i Møre og Romsdal, vedtatt å løse ut sin opsjon på Helseplattformen. – Dette er svært gledelig, sier faglig leder for Helseplattformen i HMR, Henrik Erdal.

Rådmann Arne Ingebrigtsen

Arne Ingebrigtsen er rådmann i Kristiansund og leder Samarbeidsråd for opsjonskommuner.

Tirsdag 15. desember vedtok bystyret i Kristiansund rådmannens innstilling mot seks stemmer. Først ut etter Trondheim var Indre Fosen som gjorde sitt vedtak 10. desember. To nye kommuner er dermed på plass før årsskiftet, og Kristiansund blir den første i Møre og Romsdal. Begge har signalisert at de ønsker å kjøpe aksjer og bli medeiere i Helseplattformen AS. Selskapet eies i dag av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune i et såkalt offentlig-offentlig samarbeid, og det er tatt høyde for flere eiere etter hvert som kommunene gjør sine vedtak.

– Dette er svært gledelig, og en naturlig forlenging av det store engasjementet vi har sett fra kommunen, sier faglig leder for Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal, Henrik Erdal.

 

Ny hverdag for pasientene

I det digitale bystyremøtet pekte rådmann Arne Ingebrigtsen blant annet på han ønsker å arbeide for en moderne pleie og omsorgstjeneste, og at pasientene vil få en annen hverdag med alle sine tjenester på ett sted.

– Kommunal helsetjeneste vil få større og tyngre oppgaver i årene som kommer, og systemer som kan bidra til å effektivisere og forbedre kvaliteten i kommunens kjerneoppgaver vil være høyst nødvendig, er blant argumentene i saksunderlaget.

– Det er flott at Kristiansund kommune nå har vedtatt å løse ut opsjon på Helseplattformen. Hvis vi skal lykkes med å skape en sømløs helsetjeneste må kommunene med, og vedtaket er et veldig fint signal for de som nå jobber med å sikre en god løsning for kommunene, sier innføringslederne for Helseplattformen i kommunene i Møre og Romsdal, Tommy Dahl, Therese Hoel, Helge Storøy og Atle Betten. 

 

Involvert i arbeidet med Helseplattformen

Kristiansund kommune har vært engasjert i arbeidet med Helseplattformen i fem år, både med involverte fagfolk i prosjektet og gjennom Samarbeidsråd for opsjonskommuner der rådmannen nå sitter som leder.

Kommunen vedtok og signerte samarbeidsavtale med Helseplattformen i 2015. Intensjonsavtaler ble etter hvert inngått med samtlige kommuner i daværende Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, samt Bindal i Nordland, i 2017.

 

Informasjon på étt sted

Helseplattformen skal gi pasientene en mer sammenhengende helsetjeneste, og nye dataverktøy for helsepersonell som vil samle all informasjon om pasienten i samme system. Løsningen tas i bruk fra 2022, i første omgang i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital, videre er det planlagt at Helse Nord-Trøndelag og omkringliggende kommuner skal på 6 måneder etter St.Olav, og deretter Helse Møre og Romsdal og kommunene i Møre og Romsdal.