Meld deg på regional samhandlingskonferanse no!

Regional samhandlingskonferanse blir arrangert på Stjørdal 11. - 12. mars 2020. Her kan du melde deg på.

Samhandling
Samhandling
Årets regionale samhandlingskonferanse finn stad på Scandic Hell Stjørdal 11. - 12. mars.


Sentrale tema på konferansen  er mellom anna nasjonal helse- og sjukehusplan, brukerperspektiv og Helseplattformen.

Målgruppa er medlem av samarbeidsutval og andre samhandlingsfora, helseleiarar i kommunar og helseføretak, fastlegar, brukarrepresentantar og alle andre som er opptatt av samhandling.

Klikk her for å melde deg på!

Påmeldingsfrist er 25. februar 2020.

Her kan du lese heile programmet.