Nye kriterier for koronavirustesting

Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakte helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp.

​Ein test for koronavirus vil ikkje gjere noko utslag for oppfølginga gitt at ein uansett skal overhalde karantenen.

Følgande skal no testast for covid-19:

  • Pasientar med akutt innsettande luftveisinfeksjon med behov for innlegging på sykehus
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid som får akutt innsettande luftveisinfeksjon med minst eitt av følgande symtom; feber, hoste eller tungpustet
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vore i nærkontakt med eit bekrefta tilfelle av covid-19. Kven som er nærkontakt avgjerast av lokale helsemyndigheiter.
  • Spesielt sårbare gruppar bør bli vurdert for testing sjølv ved milde symptom


* * *

Hva betyr det å være hjemme?
(Kilde: Helsenorge.no)

​Hjemmeisolering:

Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.

Hjemmekarantene:

Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.

Hjemmekarantene omfatter å

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nær kontakt med andre

Les meir her.