Regional samhandlingskonferanse i Stjørdal

11. og 12. mars arrangerer KS, kommunane i Midt-Norge og helseføretaka ein regional samhandlingskonferanse i Stjørdal. Meld deg på her!


Målgruppa for konferansen er medlemmar av samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseleiarar i kommunar og helseforetak, fastlegar, representantar frå brukar- og frivillige organisasjoner - og alle andre som er opptatt av- og arbeider med samhandling.

Samhandlingskonferansen finn stad 11. og 12. mars på Scandic Hell i Stjørdal.

Lenke til heimeside med program og påmelding finn du her.

Frist for påmelding er 25. februar.