Helsenorge

Styremøte 13. mai

Helse Møre og Romsdal held styremøte onsdag 13. mai kl. 10 ved Ålesund sjukehus. På grunn av koronasituasjonen og grensa på kor mange som kan være fysisk samla, så blir det ikkje fysisk opna for publikum eller presse.

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal blir i administrasjonsbygget ved Ålesund sjukehus onsdag 13. mai. kl. 10. Det vert denne gangen ikkje høve for publikum å vere til stades på grunn koronasituasjonen. Eit opptak av møtet blir tilgjengeleg i etterkant.

Journalistar får høve til å overhøyre møtet på Skype ved å sende ein e-post til styresekretær: marianne.gravem@helse-mr.no.  Det vil også bli lagt ut bilde frå styremøtet, som pressa fritt kan bruke.

Sakslista finn du her.

Last ned bilete frå styremøtet 13.05:

Styremøte HMR 130520 - 2.jpg

Styremøte HMR 130520.jpg

Styremøte HMR 130520 - 3 - Øyvind Bakke presentasjon.jpg

Styremøte HMR 130520 - 4 - Jørn Kippersund presentasjon.jpg

Styremøte HMR 130520 - 5 - Yngve Seljeseth presentasjon.jpg

Styremøte HMR 130520 - 6 - Yngve Seljeseth profil.jpg