HELSENORGE

Styremøte 13. og 14. oktober

Helse Møre og Romsdal held styremøte tysdag 13. oktober kl 17 og onsdag 14. oktober kl 10 i administrasjonsbygget ved Ålesund sjukehus.  

Logo Helse Møre og Romsdal

Tirsdag den 13. oktober vil Jon Magnussen orientere om forslag til ny finansieringsmodell. 

​Innkalling og sakliste kan du lese her (styreadministrasjonen HMR)

På grunn av koronasituasjonen blir ikkje møta fysisk opna for publikum eller presse, men journalistar som ønsker det kan overhøyre møtet på Skype. Etter avtale kan ein ta bilde/filme ved oppstart av styremøtet. Ein kan også gjere avtale om intervju. 

Journalister som vil overhøyre møtet må sende e-post til styresekretær Marianne.Ensby.Gravem@helse-mr.no, og få tilsendt ein Skype-invitasjon direkte.

Eit opptak av sjølve møtet blir tilgjengelig i etterkant, for dei som ikkje har anledning til å delta. Det vil også bli lagt ut bilde frå styremøtet, som pressa fritt kan bruke.

Tysdag 13. oktober

Orienteringssak Magnussen 2