HELSENORGE

Styremøte 19. august

Helse Møre og Romsdal held styremøte onsdag 19. august kl. 10 på Skype - videomøte. Her finn du informasjon om korleis du kan følge møtet.

​Styremøtet i Helse Møre og Romsdal blir på Skype - videomøte -19. august kl. 10.  Eit opptak av møtet blir tilgjengeleg i etterkant, og publisert her.


Journalistar får høve til å overhøyre møtet på Skype ved å sende ein e-post til styresekretær: Marianne.Ensby.Gravem@helse-mr.no.

Lenke til styresakene