HELSENORGE

Styremøte onsdag 10. juni


Helse Møre og Romsdal held styremøte onsdag 10. juni kl. 10 ved Ålesund sjukehus. På grunn av koronasituasjonen og grensa på kor mange som kan være fysisk samla, så blir det ikkje fysisk opna for publikum eller presse.


Styremøtet i Helse Møre og Romsdal blir i administrasjonsbygget ved Ålesund sjukehus onsdag 10. juni kl. 10. Det vert denne gangen ikkje høve for publikum å vere til stades på grunn koronasituasjonen. Eit opptak av møtet blir tilgjengeleg i etterkant.


Journalistar får høve til å overhøyre møtet på Skype ved å sende ein e-post til styresekretær: Marianne.Ensby.Gravem@helse-mr.no. Det vil også bli lagt ut bilde frå styremøtet, som pressa fritt kan bruke.

Lenke til styresakene:

Video fra styremøtet:
Del 1
https://youtu.be/AkBLa3I9_Yk

Del 2
https://youtu.be/gVb4P0WyH44
Bilder frå styremøtet:
Fellesbilde med Knut Ragnar Heimdal og Ketil Gaupset
Bakke 1
Bakke, styreleder og nestleder
Presentasjon SNR - Knut Ragnar Heimdal
Styreleder og Bakke
Heidi Nilssen og brukarutvalsleiar Paula Næss Skår
Paula Næss Skår
Økonomidirektør Heidi Nilssen