HELSENORGE

Styremøte onsdag 30. september

Det blir styremøte onsdag 30. september kl 15.00 på Skype. 

Helse Møre og Romsdal HF inviterer til styremøte på Skype onsdag 30. september kl 15. Dei som vil følge sendinga må sende ein førespurnad til styresekretær Marianne Gravem på epost: Marianne.Ensby.Gravem@helse-mr.no

Innkalling og sakliste 30.09.2020.docx