HELSENORGE

Styremøte onsdag 9. desember

På grunn av pandemisituasjonen og smitteverntiltak, er det kun styret og utvalde frå leiargruppa som kan vere til stades i møterommet. Media og andre som vil følgje møtet kan få tilsendt lenke til Skype-møte.

Ønsker du å følgje møtet på Skype? Ta kontakt med administrasjonsrådgivar Audny.Mongstad@helse-mr.no  

Det blir også gjort opptak av møtet. Video blir lagt ut i denne saka når den er klar.

Møtet startar kl 10.00.  

Første del av styremøtet

Hele styremøtet

Sakspapira til møtet finn du her (styreadministrasjonen)