HELSENORGE

Tildeling av regionale forskingsmidler for 2021

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon har fordelt dei regionale forskningsmidla for 2021. To prosjekt i Helse Møre og Romsdal fekk støtte. 

Kvart år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 million kroner til forskingsprosjekt innan medisin og helse. Søknadsfrist var 15. juni 2020. 

5. november vedtok Samarbeidsorganet tildeling av søkbare forskingsmidlar for 2021. I Helse Møre og Romsdal var det to prosjekt som fekk tilslag: