Utvidar lista over kven som kan bli testa

No kan fleire bli testa for koronavirussjukdom. Det heng saman med at testkapasiteten i Helse Møre og Romsdal har auka dei siste vekene