Viktig informasjon til alle som er kalla inn til time ved sjukehusa

Helse Møre og Romsdal ber alle pasientar som er innkalla til time, og som kan ha vært utsatt for smitte av koronavirus om å ta kontakt.


- Vi ønskjer at alle som er kalla inn til time ved eitt av sjukehusa i Møre og Romsdal, og som har vore i områder med vedvarande spreiing av koronavirus om å ta kontakt. Oppmodinga gjeld også personar som har vore i nærkontakt med ein person som har fått påvist koronaviruset i løpet av dei siste 14 dagane, seier smittevernoverlege Jørn-Åge Longva.

Kontakt med sjukehuset

Pasientar vil finne telefonnummer i innkallingsbrevet, eller dei kan ringe sentralborda ved sjukehuset. Om pasientar blir råda til ikkje å møte opp, så er tilbodet om ein ny time på eit seinare tidspunkt.

Plakatar som møter pasientar ved sjukehusa

 
Dette er eit tiltak for å hindre smittespreiing, og er i tråd med råd frå Folkehelseinstituttet.
 
Sjå område som FHI omtalar som høyrisikoområder for koronasmitte.