HELSENORGE

Viktig informasjon til besøkande på sjukehusa våre

Frå august vil det vere strengare restriksjonar for besøkande som har vore på reise i utlandet.

Securitas har ansvar for adgagngskontrollen på sjukehusa våre

Koronasituasjonen gjer at helseføretaket framleis har adgangskontroll og besøksrestriksjonar ved sjukehusa.

Frå 4. august vil det vere strengare restriksjonar for besøkande som har vore på reise i utlandet dei siste ti dagane.

Som hovudregel vil alle som har vore i utlandet ikkje desse få tilgang til å besøke pasientar, med mindre det er særskilte behov.

Tidlegare har dette omfatta berre dei som har opphalde seg i raud/grå sone, men no gjeld dette også dei som har vore i grøn sone.

Fortsatt gjeld følgande prinsipp:

  • Alle besøk skal fortsatt avtalast på førehand telefonisk
  • Anbefalt besøkslengde er i utgangspunktet satt til 30 minutt, med mindre noko anna er avtalt med behandlande personell
  • Kjernetida for besøk er mellom kl 17 og 19 på kvardager og mellom kl 16 - 18 på helg
  • Besøkande med luftvegssymptom eller bekrefta Covid-19, samt dei som er definert som nærkontakt eller har vore i utlandet (gjeld alle land) dei siste ti dagane, skal som hovudregel ikkje besøke sjukehus eller helseinstitusjonar i HMR. Unntak kan innvilgast for kritisk sjuke og/eller døande. Besøkende må da følge anbefalte smittevernråd, samt bruke kirurgisk munnbind under besøket.

Som besøkande må du vere førebudd på følgande:

  • Møte i adgangskontrollen ved hovudinngangane
  • Få spørsmål for å avklare risiko for covid-19
  • Halde avstand til tilsette og andre pasientar/besøkande for å avgrense smitte
  • Vere ekstra påpasseleg med handhygiene
  • Halde 1 meters avstand til den du skal besøke