Viktig informasjon til deg som er invitert til mammografiscreening

Mammografiprogramet held stengt grunna koronavirusepidemi. Kun kvinner som skal har fått beskjed om vidare utredning skal møte til time.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet i Møre og Romsdal inviterer kvinner i alderen 50-69 år til mammografiscreening.

Frå og med 13. mars er screeningen stengt grunna koronavirus-epidemi. I første omgang gjeld dette fram til 3. april 2020.

Det betyr at dei som har mottat invitasjon til screeningtime ikkje skal møte.

Kvinner som har fått brev om time til vidare utredning fordi det er gjort funn ved allereie utført screeningundersøking skal møte som vanleg dersom ikkje anna beskjed blir gitt.